Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus 2016 on sama kuin edellisinä vuosina eli
* 15 EUR varsinaiselta jäseneltä (TEKin jäsen),
* 7,5 EUR opiskelijajäseneltä (TEKin jäsen ja opiskelija) ja
* 25 EUR kannatusjäseneltä (ei TEKin jäsen).

Syyspuolella vuotta uudeksi jäseneksi ilmoittautuville jäsenmaksu on puolet koko vuoden maksusta eli
* 7,5 EUR varsinaiselta jäseneltä ja
* 12,5 EUR kannatusjäseneltä.

Opiskelijoille jäsenmaksu on koko vuoden sama 7,5 EUR.