Hyvää Ada Lovelace-päivää (12.10.)!

7.10.2021

Mitä ja milloin?

Ada Lovelace-päivä (Ada Lovelace Day englanniksi) on kansainvälinen juhla naisten saavutuksista tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan (STEM) aloilla, joka pidetään lokakuun toisena tiistaina joka vuosi. Suw Charman-Anderson aloitti Ada Lovelace-päivän vuonna 2009 bloggaus-päivänä, jona kirjoitetaan blogeja naisista teknologian alalla. Se pian kehittyi tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla työskentelevien naisten laajemmaksi juhlapäiväksi, jonka määritelmän jokainen voi tulkita omalla tavallaan. Tänä vuonna Ada Lovelace-päivää juhlitaan 12.10.


Kuka hän on ja miksi juhlitaan?

Augusta Ada King, Lovelacen kreivitär (10. joulukuuta 1815 Lontoo, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta – 27. marraskuuta 1852 Lontoo) oli englantilainen matemaatikko, joka kirjoitti kuvauksen Charles Babbagen varhaisesta mekaanisesta yleistietokoneesta eli analyyttisestä koneesta.

Adan äiti kannusti tytärtään matematiikan opinnoissa ja hankki tälle nimekkäitä opettajia. Ada menestyikin opinnoissaan, mutta rationaaliset matematiikan ja luonnontieteiden opinnot eivät kuitenkaan kahlinneet Adan mielikuvitusta kokonaan. Nuorena hän jo haaveili lentämisestä ja pohti lentävän koneen rakentamista. Hän otti pohdinnoissaan mallia linnuilta ja havaitsi ratkaisevan tekijän siiven kantavuudessa olevan sen koko suhteessa linnun vartaloon. Ada Lovelace esiteltiin 17-vuotiaana Lontoon seurapiireille. Seurapiirien myötä hän tutustui skotlantilaiseen matemaatikkoon Mary Sommervilleen, joka oli alansa huippuja, mikä oli aikakauteen nähden erittäin poikkeuksellista. Lovelace ja Sommerville ystävystyivät. Toinen merkittävä ystävyyssuhde syntyi Charles Babbagen kanssa, joka myös oli matemaatikko. Babbage kehitteli 1800-luvun alussa differenssikonetta, joka on eräänlainen laskukone, jolla voi laskea polynomifunktiotaulukoita. Koneesta käytettiin myös nimitystä analyyttinen kone. Ada oli erittäin kiinnostunut koneesta ja seurasi tarkasti sen kehitystä, luki siitä kirjoitettuja artikkeleita sekä keskusteli siitä Babbagen kanssa.

Lovelacen ystävä Charles Babbage jatkoi differenssikoneensa kehittämistä ja 1840 -luvun alussa matkusti Italiaan etsimään yhteistyökumppania projektilleen. Torinossa Babbage kohtasi Luigi Federico Menabrean, joka lähti mukaan Babbagen projektiin. 1842 Menebrean ranskaksi kirjoittama analyyttista konetta käsittelevä artikkeli julkaistiin sveitsiläisessä Biblitothèque Universelle de Genève -lehdessä. Lovelace ryhtyi kääntämään artikkelia englanniksi ja teki siihen huomioita. Lovelacen huomiot olivat erittäin tarkkoja ja analyyttisiä. Hän muun muassa kirjoitti huomioihin niin tarkat ohjeet Bernoullin lukujen laskemisesta koneella, että sitä pidetään maailman ensimmäisenä tietokoneohjelmana. Vaikka artikkeli ja siihen liitetty Lovelacen kirjoittama ”Notes by the Translator” otettiin hyvin vastaan tiedeyhteisössä, se ei kuitenkaan edistänyt Lovelacen uraa tieteellisenä kirjoittajana. Yksi syy tälle oli Lovelacen sukupuoli ja sitä ei sen tähden otettu yhtä vakavasti kuin, jos kirjoittaja olisi ollut mies. Ada Lovelacen mielestä analyyttista konetta voisi soveltaa myös muuhunkin käyttöön kuin vain laskukoneeksi. Esimerkiksi koneen avulla voisi tuottaa musiikkia täsmällisessä muodossa. Lovelace esitti myös huomioita tekoälystä, jota hän pohjasi Mary Shelleyn romaaniin Frankenstein ja ajatukseen, että pystyykö kone ajattelemaan. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että analyyttinen kone ei voi luoda omia ajatuksia: ” Analyyttinen kone ei pysty tekemään mitään omaperäistä. Se voi tehdä vain mitä me käskemme sen tehdä.” Lovelacen kreivitär Ada oli alansa pioneeri tietojenkäsittelytieteessä ja monessa asiassa aikaansa edellä. Hän oli merkittävä matemaatikko, jonka mielenkiinnon kohteet jakautuivat myös moniin eri aloihin. Hänen työnsä on monen jokapäiväiseen elämämme vaikuttavan asian pohjana. Lovelacen mukaan on nimetty esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministeriön ohjelmointikieli Ada ja tekoälyä mittaava Lovelacen testi. Ada Lovelace kuoli 27.11.1852 vain 36-vuotiaana kohtusyöpään. Mitä kaikkea hän olisikaan olisi saanut aikaan, jos ei olisi kuollut niin nuorena ja olisi elänyt sata vuotta myöhemmin?


Ada Lovelace-päivän tavoitteet

Miksi maailmalla järjestetään Ada Lovelace-päivän tapahtumia?

Ada Lovelace-päivän tavoitteet ovat yksinkertaisia:

  • Korostaa tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla työskentelevien naisten saavutuksia, löytöjä ja keksintöjä
  • Kertoa tarinoita naisista, jotka työskentelevät tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla, ja siten luoda uusia roolimalleja tytöille ja naisille
  • Innostaa naisia ja tyttöjä ja kehitä heidän taitojaan, ja siten rohkaista heitä ​​opiskelemaan ja työskentelemään tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla

Tekna on useampana vuonna juhlistanut Ada Lovelacen päivää eri paikoissa, mutta tänä vuonna Ada Lovelace-päivän juhlistus jää jokaisen teknalaisen omaan huomaan. Me jokainen voimme kannustaa tyttöjä ja naisia rohkeasti STEM-aloille omilla esimerkeillämme

Kippis tälle hienolle naiselle!!!