Tietoa Teknasta

Yhteistyötahot

TEKNA pyrkii pitämään yhteyttä muiden vastaavien yhdistysten kanssa.

Tässä esimerkkejä yhteistyötahoista:

Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus on:

  • 15 EUR varsinaiselta jäseneltä (TEKin jäsen),
  • 7,5 EUR opiskelijajäseneltä (TEKin jäsen ja opiskelija) ja
  • 25 EUR kannatusjäseneltä (ei TEKin jäsen)

Syyspuolella vuotta uudeksi jäseneksi ilmoittautuville jäsenmaksu on puolet koko vuoden maksusta eli

  • 7,5 EUR varsinaiselta jäseneltä ja
  • 12,5 EUR kannatusjäseneltä

Opiskelijoille jäsenmaksu on koko vuoden sama 7,5 EUR.

Jaostoiminta

Sinulla on myös mahdollisuus koota ryhmä TEKNAlaisista oman aihealueesi ympärille. Aikaisempina vuosina on ollut ryhmiä esimerkiksi golfin, uinti- ja kielikurssien ympärillä. Myös mentorointitoimintaa on pohdittu jäsenistön kesken. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin ja kerro ideastasi, niin laitetaan tiedote kaikille jäsenille TEKNAn kuukausitapaamiskutsujen yhteyteen.

Vuonna 2015 aloitti toimintansa käsityökerho, joka kokoontuu erikseen sovitusti.

TEKNA SOMEssa

Teknan jäsenet keskustelevat suljetussa facebookryhmässä: TEKNA TEKin Naisakatemia ja LinkedIn-ryhmässä: TEKNA
Tervetuloa molempiin keskustelemaan, vinkkailemaan ja jakamaan ajatuksia!

Voit ottaa yhteyttä Teknan hallitukseen tekna.tiedottaja@tek.fi osoitteen kautta tai Yhteydenotto-lomakkeella.

Hallitus (uusi!)

Vanhojen hallitusten kokoonpanot löydät täältä.

Vuoden 2022 hallituskokoonpano:

  • Kirsi Koukkari-Halme, puheenjohtaja
  • Johanna Lahti, rahastonhoitaja ja jäsenasiat
  • Tiina Dufva
  • Ulla Alhamo
  • Leena Vanhatalo

Yhteys hallitukseen: tekna.tiedottaja@tek.fi